Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.
Hội thảo Ngoại hối
Học những phân tích kỹ thuật cơ bản và hiểu cách áp dụng chúng vào giao dịch của bạn
Đăng ký hội thảo trực tuyến sắp diễn ra
Vui lòng điền vào đơn dưới đây để đăng ký cho hội thảo trực tuyến bạn yêu thích。
Gặp chủ nhà của bạn - Alistair Schultz
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường FX và CFD, Alistair có sự hiểu biết và kiến thức sâu rộng về giao dịch thuật toán, phân tích thị trường và một nền tảng kiến thức giáo dục đào tạo vô cùng ấn tượng.

Là tác giả của cuốn ‘Những điều cần thiết cho giao dịch đầu tư- Tổng quan về những điều cơ bản cho những người đam mê giao dịch”, quyển sách được phát hành vào năm 2017, Alistair sẽ hướng dẫn đến bất kỳ những người giao dịch tham vọng từ những điều cơ bản đến phân tích nâng cao, tiếp cận và sử dụng các quỹ đầu tư từ các tổ chức.

Giá trị cốt lõi ở cách hướng dẫn của Alistair là: kích thích khả năng giúp mỗi nhà giao dịch khám phá ra 'DNA giao dịch' của chính mình, giúp họ phát triển tốt nhất các kỹ năng và khung thời gian phù hợp nhất với họ.
Tìm hiểu thêm

Learn the basics of technical analysis and understand how you can use it to enhance your trading.

Understand and recognise trends, chart patterns, support and resistance levels to identify turning points and trading opportunities.

Know how to use different indicators to analyse market movements and to make more informed trading decisions.