Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.
Khóa học Forex cho người mới bắt đầu

Để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn cần phát triển nền tảng phù hợp. Thông qua Khóa học Forex dành cho người mới bắt đầu, bạn có thể tìm hiểu các nền tảng được giảng dạy bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi để theo dõi nhanh quá trình học tập của bạn. Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách đăng ký dưới đây.

Khóa học Forex cho người mới bắt đầu

Ưu điểm của giao dịch Forex

Điều khoản cơ bản về Forex

Các loại lệnh

Chiến thuật hiệu quả bởi các nhà giao dịch ngoại hối

Thuật ngữ và khái niệm

Những đặc điểm chung của các nhà giao dịch thành công

Đăng ký ngay
Khóa học Forex nâng cao

Bạn đã học được những điều cơ bản và giờ đã có các mục tiêu giao dịch cụ thể mà bạn muốn thực hiện. Khóa học Forex nâng cao của chúng tôi được thiết kế cho các khách hàng đã có kinh nghiệm giao dịch và sẵn sàng vượt ra khỏi các nguyên tắc cơ bản. Trong khóa học này, bạn sẽ biết cách xây dựng một số chiến lược giao dịch cung cấp cho bạn lợi thế, nâng cao tư duy giao dịch đồng thời cho phép bạn nhìn thấy cơ hội trong thị trường mà những người khác không thể. Phát triển kỹ năng của bạn ngay hôm nay bằng cách đăng ký phía dưới.

Khóa học Forex nâng cao

Giải thích sâu hơn

Phân tích Kỹ thuật và Ứng dụng của chỉ báo

Chiến thuật giao dịch ngắn hạn

Quản lý rủi ro giao dịch

Phát triển một kế hoạch giao dịch vượt trội

Tâm lý giao dịch

Đăng ký ngay

Dịch vụ hỗ trợ Khách hàng cá nhân

Tại sao không tận dụng dịch vụ hỗ trợ giao dịch cá nhân của chúng tôi? Nếu bạn cảm thấy sẽ được lợi thế hơn từ việc nói chuyện trực tiếp với một trong những người quản lý tài khoản, vui lòng điền thông tin bên dưới, một trong những chuyên gia của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi có thể thực hiện tại văn phòng Sydney hoặc qua điện thoại cho những người không sinh sống tại địa phương. Bất kể tình huống của bạn là gì, chúng tôi có thể điều chỉnh một chương trình đào tạo độc quyền phù hợp với bạn.

Muốn tìm hiểu thêm về Các khóa đào tạo?

Vui lòng điền mẫu dưới đây và bạn sẽ được liên lạc trong vòng một ngày làm việc bởi một trong những chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch.