Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Tài khoản giao dịch Demo

Ước tính hoàn thành trong vòng 20 giây

Trải nghiệm tài khoản giao dịch demo MT4 trong 30 ngày với $50.000 tiền ảo. Bạn có thể ứng dụng giao dịch với thị trường thật để kiểm tra các chiến lược của mình mà không cần mạo hiểm quỹ đầu tư với các phiên bản MT4 trên máy tính để bàn hoặc di động. Quy trình đăng ký rất nhanh chóng và dễ dàng, bạn có thể bắt đầu một giao dịch demo đầu tiên trong vài phút.

Trải nghiệm tài khoản giao dịch demo với $50.000 tiền ảo

Tăng sự tự tin với nền tảng giao dịch trước khi giao dịch trực tuyến