Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.
ACY Securities được cấp phép với Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc (AFSL: 403863), và Ủy Ban Dịch vụ tài chính Vanuatu (VFSC: 012868). Khách hàng đăng ký trên trang web này sẽ hoạt động và quản lý bởi Ủy Ban Dịch vụ tài chính Vanuatu theo thể chế của ACY Capital Australia Limited (VFSC: 012 868).

trước khi bạn chọn ACY Securities là nhà môi giới, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu Tuyên bố bảo mật sản phẩm (PDF), Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (PDF), Điều kiện và Điều khoản Tài khoản (PDF) And Chính sách bảo mật (PDF).

Theo đạo luật chống rửa tiền và chống khủng bố Financing Act No. 13 of 2014 tại Vanuatu, ACY Capital Australia Limited yêu cầu tất cả khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác những bằng chứng liên quan đến danh tính và địa chỉ khi muốn mở một tài khoản giao dịch.

Ở bất kì thời điểm nào nếu bạn có khiếu nại và tranh chấp với ACY, vui lòng liên lạc chúng tôi để biết quy trình khiếu nại và hòa giải.

Hiểu về các Rủi ro

Khi bạn giao dịch Ngoại hối và CFDs, bạn cần phải hiểu độ phức tạp cũng như rủi ro cao của nó. Những sản phẩm giao dịch này không phù hợp với tất cả các kiểu Nhà giao dịch. Nó phụ thuộc vào việc bạn có phù hợp với việc giao dịch ký quỹ và CFDs hay không, nếu bạn không thực sự hiểu về rủi ro của những giao dịch này, bạn không nên đầu tư. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào, bạn nên tìm lời khuyên khách quan và chuyên môn cao. Những điều được liệt kê sau đây chính là rủi ro từ việc giao dịch CFDs. Hướng dẫn chi tiết sản phẩm và mô tả dịch vụ chứa nhiều thông tin về rủi ro hơn, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc nó trước khi mở tài khoản.

Văn bản pháp lý

Tuyên bố công bố sản phẩm (PDS)

Tài liệu này nhằm nêu thông tin về các loại sản phẩm tài chính và chi tiết giao dịch khác nhau do ACY cung cấp, có thể giúp bạn quyết định nên giao dịch sản phẩm đầu tư nào.

Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSG)

Tài liệu này nêu thông tin về quy trình khiếu nại và dịch vụ tài chính do ACY cung cấp, có thể giúp bạn quyết định có sử dụng dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp hay không..

Điều khoản và điều kiện tài khoản

Tài liệu này nhằm nêu rõ việc sử dụng trang web này và bạn cần chú ý đến trách nhiệm pháp lý của mình, điều này có thể giúp bạn sử dụng thông tin cẩn thận hơn.

Tuyên bố chính sách bảo mật

Tài liệu này nhằm nêu cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân hoặc công ty mà bạn cung cấp, giúp bạn quyết định có nên giao dịch với ACY hay không.